Ásany

Pozícia “holubica”

Pozícia “holubica” kapotásana utvára dobrý základ pre pokročilé záklonové ásany. Táto pozícia je mierne pokročilou ásanou, ktorá predstavuje vhodnú prípravu pre intenzívnejšie rozpínanie hrudnej chrbtice a pre formovanie ďalekých záklonov.…

Read more

Pozícia “strom”

Charakteristickým obrazom pre pozíciu “strom” je nachádzanie rovnováhy vo vzpriamenom balančnom stoji na základe rozvoja cítenia Ja človeka a zachovania objektívneho vnímania okolitého sveta. Výrazom tejto ásany je vzpriamený postoj…

Read more

Joga a umenie

Joga predstavuje umenie života a na túto zmysluplnú disciplínu je možné pozerať z mnohých rozličných uhlov pohľadu. Cvičiacemu poskytuje čerstvú vlnu nového poznania, vďaka ktorému môže človek zakúsiť skutočné rozvojové…

Read more