Pozícia “holubica” kapotásana utvára dobrý základ pre pokročilé záklonové ásany. Táto pozícia je mierne pokročilou ásanou, ktorá predstavuje vhodnú prípravu pre intenzívnejšie rozpínanie hrudnej chrbtice a pre formovanie ďalekých záklonov.

Pri pozícii “holubice” sa odporúča pokojné, a zároveň bdelé trénovanie jednotlivých fáz ásany. Pre vydarené zvládnutie tejto polohy sa cvičiaci snaží o zachovanie spodnej časti tela v pokojnom priblížení k zemi a centrovaní v krížovej oblasti chrbta. Zároveň rozvíja aktívne vzpriamovanie chrbtice a trupu smerom nahor. Schopnosť odpútania sa od napätí a telesnej tiaže je dôležitá pri rozvoji ďalšej aktivity rozpínania chrbtice do oblúkového záklonu, a napokon až ku konečnému spojeniu chodidla s čelom. 

Pozícia “holubica” zobrazuje spájajúci princíp myšlienkového života s pozemskými princípmi. Reprezentuje harmonický obraz jednoty duchovného a svetského života. 

  1. V počiatočnej fáze ásany je možné vnímať oba veľké póly života. Myšlienkový život reprezentuje vzpriamená horná časť trupu vo vertikálnej línii. Vôľový pól zobrazujú končatiny, ktoré spočívajú v blízkosti zeme v horizontálnej línii. Cvičiaci sa snaží o kontrahovanie v krížovej oblasti, určitú zručnosť v dynamike vykĺzavania dolných končatín v horizontále pozdĺž zeme, pri súčasnom vertikálnom vzpriamení trupu.

2. Dôležitým prvkom pri rozvíjaní tejto ásany je nadobudnutie rovnováhy medzi rozpínavým pohybom chrbtice cez vzpriamenie do záklonu a zachovávaním stability v blízkosti zeme prostredníctvom dynamiky spodných končatín a krížovej oblasti.

3. Podnietením aktivity do veľkého a intenzívneho rozpínania chrbtice 
cvičiaci vyjadruje svoju snahu o rozvinutie pozície do otvoreného záklonu. Približovaním chodidla a tvorením harmonickej oblúkovej formy stvárňuje úsilie o uskutočnenie mysleného ideálu.

4. Napokon cvičiaci dosiahne spojenie častí tela prostredníctvom oblúkovej záklonovej formy. V konečnej fáze ásany znázorňuje túto syntézu kruhová forma vytvorená oblúkovým záklonom chrbtice a spojením chodidla s čelom.