Charakteristickým obrazom pre pozíciu “strom” je nachádzanie rovnováhy vo vzpriamenom balančnom stoji na základe rozvoja cítenia Ja človeka a zachovania objektívneho vnímania okolitého sveta.

Výrazom tejto ásany je vzpriamený postoj na jednej nohe, ktorý
reprezentuje pocit pre začlenenie Ja človeka do života a zopnutie dlaní
pred hrudníkom, ktoré zobrazuje tzv. gesto jednoty.

Cvičiaci sa snaží udržiavať vzpriamenie v balančnom stoji na jednej
nohe, pričom druhú nohu má zohnutú v oblasti slabiny alebo aj
nižšie, na úrovni stehna. Oči ponecháva otvorené, zachováva bdelé
vnímanie okolia a pokojne plynúci dych. Cvičiaci sa snaží o zachovávanie
vzpriamenosti vo svojom postoji pri súčasnom vnímaní vonkajšieho
priestoru a stredu v oblasti hrudníka. Spojením dlaní pred
hruďou vyjadruje vnútornú rovnováhu medzi horným a dolným, ako
aj vnútorným a vonkajším pólom života.

Postoj v tejto pozícii nie je statický a nehybný. Stabilita v postoji
nevzniká “zakorenením” stojnej nohy, ako sa často ľudia domnievajú,
pretože človek sa nedokáže zakoreniť do podlahy ako strom do zeme.
Je vhodné v jogovej praxi takéto nereálne predstavy nepodporovať.
Rovnováhu síce človek utvára aj prostredníctvom vnímania určitej
bázy v stoji na podpornej nohe, ďalej ju však rozvíja jednoduchou
koncentráciou nasmerovanou k jasnému vedomiu vzpriamenosti
v postoji, stredovej oblasti hrude, a zároveň aj vnímaním okolitého
priestoru.

Pozícia stromu zobrazuje zmierenie polarít v spojení. Pre rozvinutie
rovnováhy v konečnej fáze dochádza k jednoduchej koncentrácii,
ako aj senzibilnému zvnútorneniu, pričom cvičiaci zároveň udržiava
bdelé vnímanie vonkajšej priestorovej a časovej dimenzie bytia.