Joga predstavuje umenie života a na túto zmysluplnú disciplínu je možné pozerať z mnohých rozličných uhlov pohľadu. Cvičiacemu poskytuje čerstvú vlnu nového poznania, vďaka ktorému môže človek zakúsiť skutočné rozvojové kroky života. Aktívne zaoberanie sa jogou zároveň prirodzene podporuje u človeka prebudenie veľkého tvorivého potenciálu.

Každé zmysluplné umelecké dielo, ktoré stvárňuje určitú ušľachtilú ideu prináša radosť nielen umelcovi, ale aj širokému okoliu. Umelec prežíva skutočné zadosťučinenie, keď táto, ním hlboko myslená a do zodpovedajúcej formy privedená idea osloví druhého človeka a stretne sa so záujmom. Inšpirujúce diela sa tak stávajú iskrami inšpirácie aj pre širšie publikum. Svojím neutrálnym charakterom a jedinečnosťou predstavuje umenie jednu z najuniverzálnejších rovín života, ktorá dokáže poskytnúť stretnutia rôznym ľuďom.

Joga rovnako predstavuje inšpiratívnu umeleckú aktivitu a cvičiaci dostáva možnosť školiť sa v ásanovej praxi spôsobom, ktorý je blízky umeleckej tvorbe. Každá jogová pozícia predstavuje určité umelecké dielo, ktoré sa dá prirovnať umeleckým kreáciam iných pohybových umeleckých aktivitít, napr. baletu alebo tancu. Cvičiaci formuje ásanu na základe konkrétnej predstavy o jej podobe, forme a charaktere. Zároveň sa školí v rozvinutí citu pre estetiku, ako aj v koordinácii pohybovej dynamiky.

Takéto pokojné, citlivé a zároveň veľmi aktívne zaobchádzanie s ásanami prináša estetický zážitok, prehĺbenie vnímania a napokon aj pocit radosti a naplnenia.

Umelecké aspekty v joge:

  • estetika a krása
  • vyváženosť a harmónia
  • usporiadaná dynamika
  • spojenie pokoja a pohybu
  • inšpirácia a tvorivosť