Hodiny jogy vo Fitness v Modre

Štvrtková večerná joga

Od 18:00 - 19:00 hod. - vonku na tráve alebo v telocvični
Hodiny sú vhodné pre začiatočníkov a mierne pokročilých účastníkov.

Praxou jogy podporíte duševné a fyzické zdravie, celkovú vyrovnanosť, koncentráciu, vedomé vedenie pohybu, vzpriamenosť postoja, stabilitu a flexibilitu chrbtice.
Spoznáte a osvojíte si súčasti praxe jogy, cyklus jogových pozícií známy ako „Pozdrav Slnku“, základné i pokročilejšie pozície jogy, ako aj možnosti ich ďalšieho prepracovania v priebehu dlhodobejšej praxe.

Na základe súčasných opatrení prebieha joga v počte 5 účastníkov + 1 lektorka

Kurzovné:
60 eur/12 lekcií – po dobu 3 mesiacov
6 eur/1 lekcia
Zľava 20 % pre dôchodcov, mamičky na materskej a študentov.

Poloha

Fitness Modra

Prihlásenie

Štvrtková večerná joga vo Fitness v Modre 18:00 hod.