Hodiny jogy - Warrior Outdoor Gym

Pondelková večerná joga

Od 18:30 - 19:30 hod. Warrior Outdoor Gym - Šenkvice
Hodiny jogy vo vonkajšej telocvični - areál štadióna Domovina.
Hodiny sú vhodné pre začiatočníkov a mierne pokročilých účastníkov.

Praxou jogy podporíte duševné a fyzické zdravie, celkovú vyrovnanosť, koncentráciu, vedomé vedenie pohybu, vzpriamenosť postoja, stabilitu a flexibilitu chrbtice.
Spoznáte a osvojíte si súčasti praxe jogy, cyklus jogových pozícií známy ako „Pozdrav Slnku“, základné i pokročilejšie pozície jogy, ako aj možnosti ich ďalšieho prepracovania v priebehu dlhodobejšej praxe.

 

Kurzovné:
50 eur/10 lekcií 
6 eur/1 lekcia
Zľava 20 % pre dôchodcov, mamičky na materskej a študentov.

Poloha

Domovina Šenkvice

Prihlásenie

Pondelková večerná joga Warrior Outdoor Gym Šenkvice 18:30 hod.