Týmto by som sa Ti veľmi rada poďakovala za dlhoročné kvalitné lekcie jogy, ktoré som u teba absolvovala 🙂 Tvoj profesionálny a pedagogický prístup je obdivuhodný a zároveň veľmi motivačný. Najviac však oceňujem, ako je cvičenie na fyzickej úrovni harmonicky prepojené aj s duševno-duchovnou oblasťou a to cenné čo sa človek na Tvojich hodinách naučí je zároveň obohacujúce aj v bežnom živote človeka 🙂