Ásany

Pozícia “holubica”
Pozícia “strom”
Joga a umenie