Individuálna a firemná joga

Individuálne a firemné hodiny jogy

Bratislava - Šenkvice - Modra - Senec - Pezinok
Kontaktujte Ma

Individuálna a firemná joga


Nároky súčasnej doby

Súčasťou života v dnešnej dobe sú čoraz častejšie situácie, ktoré si vyžadujú zvýšené psychické alebo fyzické nasadenie. Neprimeraná záťaž často spojená so stresom, frustráciou či konfliktnými situáciami môže vyústiť do psychickej a fyzickej vyčerpanosti, straty imunity, duševnej lability, či syndrómu vyhorenia.


Joga predstavuje aktívnu zmysluplnú činnosť, ktorá prináša rovnováhu prostredníctvom usporiadania vedomia. Počas hodín jogy vediem ľudí k praktickému a zároveň aj umeleckému spôsobu utvárania jogových pozícií - ásan.

Prax jogy podporuje rozvoj duševného života a spolupôsobenia síl vedomia - myslenia, cítenia a vôle. 

Myslenie a tvorba objektívneho nadhľadu
Myšlienková činnosť predstavuje potenciálne najslobodnejší proces v živote človeka. Myslenie človeka dnešnej doby je však do veľkej miery ovplyvňované sugesciami doby a pozornosť častokrát odpútaná od zmysluplných cieľov. Zvýšenie a zameranie pozornosti na okolitý svet a skutočné idey vedie k rozvoju aktívneho a vedomého myšlienkového procesu, ktorého výsledkom je schopnosť tvorby objektívneho nadhľadu a utvárania jasných predstáv


Cítenie a utváranie vzťahu s vonkajším okolím
V bežnom živote sa duševné prežívanie pohybuje v povrchných pocitoch sympatie alebo antipatie. Pri vedomom rozvinutí cítenia človek nadobúda hlbšie a pravdivejšie dojmy z vnímania svojho okolia, je schopný nadväzovať vyváženejšie medziľudské vzťahy a objektívne sa orientovať vo svojom živote. Rozvinutá schopnosť prispieva k udržiavaniu stredu v rámci rôznych polarít života.

Vôľa a slobodné konanie
V bežných prípadoch človek vôľu zväčša vedome neškolí. Ak dlhodobo koná bez dôslednejšieho uváženia a súladu s vnútorným presvedčením, dochádza k vyčerpaniu.
Na báze konkrétnych predstáv a pri objektívnom zohľadnení skutočnosti bude v konečnom dôsledku aj konanie slobodnejšie a zmysluplnejšie. Vôľa je takto prirodzene posilnená pre slobodné nasadenie v zmysluplných činnostiach a aktivitách.

Primeranou ásanovou praxou dochádza k usporiadaniu vedomia a celkovej rovnováhe. 
Zároveň je prirodzene podporená tvorba životných síl, ako aj duševné a fyzické zdravie.


Joga vo firme, individuálne a skupinové hodiny jogy

Cena dohodou, podľa lokality a veľkosti skupiny

Kontakt: Simona Žiláková - Integral Education - Prajna