Jogový a bylinkový workshop

JOGOVÝ A BYLINKOVÝ WORKSHOP
TVORIVÉ SILY V JOGE A PRÍRODE

Jogový a bylinkový workshop s cieľom rozvoja tvorivej, láskyplnej a zdravie podporujúcej sily. Počas sobotného popoludnia sa budeme venovať:

– rozvoju ľudského tvorivého potenciálu, podporíme tvorbu jasných predstáv a životných síl pre zdravé nasadenie vôle v uplatňovaní inšpiratívnych ideí v cvičebnej praxi 

– spoznávaniu byliniek podporujúcich láskyplný vzťah k životu, pomocou liečivej sily povzbudíme uzdravovacie procesy a podporíme tvorbu životných síl pre zmysluplné zámery 

– koncentračné a meditačné cvičenia, ásanová prax

– spoločná tvorba liečivej bylinkovej tinktúry
Organizátori:
Simona Žiláková – Integral Cooperation
Katarína Bachanová – Katera – dary prírody
MOS Modra – Malokarpatské stredisko v Modre

Miesto konania: Kaštieľ Modra – Horná 215
Termín: 6. máj 2023
Čas: 14:00 hod. – 19:00 hod.
Cena: 25 eur

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP: