Tématická brožúra

My Great Book  By Me

Simona Žiláková:
Ľudský postoj a rovnováha v joge
Význam obsahového utvárania života

 

POZÍCIA "STROM" tádásana ako príklad v utváraní rovnovážneho postoja


Charakteristickým obrazom pre pozíciu “strom” je nachádzanie rovnováhy vo vzpriamenom balančnom stoji na základe rozvoja cítenia Ja človeka a zachovania objektívneho vnímania okolitého sveta. 
 
Výrazom tejto ásany je vzpriamený postoj na jednej nohe, ktorý reprezentuje pocit pre začlenenie Ja človeka do života a zopnutie dlaní pred hrudníkom, ktoré zobrazuje tzv. gesto jednoty. 
 
Cvičiaci sa snaží udržiavať vzpriamenie v balančnom stoji na jednej nohe, pričom druhú nohu má zohnutú v oblasti slabiny alebo aj nižšie, na úrovni stehna. Oči ponecháva otvorené, zachováva bdelé vnímanie okolia a pokojne plynúci dych. Snaží sa o zachovanie vzpriamenosti vo svojom postoji pri súčasnom vnímaní vonkajšieho priestoru a stredu v oblasti hrudníka. Spojením dlaní pred hruďou vyjadruje vnútornú rovnováhu medzi horným a dolným, ako aj vnútorným a vonkajším pólom života. 
 
Pozícia stromu zobrazuje zmierenie polarít v spojení. Pre rozvinutie rovnováhy v konečnej fáze dochádza k jednoduchej koncentrácii, ako aj senzibilnému zvnútorneniu, pričom cvičiaci zároveň udržiava bdelé vnímanie vonkajšej priestorovej a časovej dimenzie bytia. 
 
Postoj v tejto pozícii nie je statický a nehybný. Stabilita v postoji nevzniká “zakorenením” stojnej nohy, ako sa často ľudia domnievajú, pretože človek sa nedokáže zakoreniť do podlahy ako strom do zeme. Je vhodné v jogovej praxi takéto nereálne predstavy nepodporovať. 
 
Rovnováhu síce človek utvára aj prostredníctvom vnímania určitej bázy v stoji na podpornej nohe, ďalej ju však rozvíja jednoduchou koncentráciou nasmerovanou k jasnému vedomiu vzpriamenosti v postoji, stredovej oblasti hrude, a zároveň aj vnímaním okolitého priestoru.

Copyright © 2019 Všetky práva vyhradené
Simona Žiláková - Integral Education - Prajna
ISBN: 978-80-973266-0-9