Individuálna a firemná joga

Individuálne a firemné hodiny jogy

Bratislava - Modra - Pezinok - Šenkvice - Viničné - Senec
Kontaktujte ma

Individuálna a firemná joga


Nároky súčasnej doby

Súčasťou života v dnešnej dobe sú čoraz častejšie situácie, ktoré si vyžadujú zvýšené psychické alebo fyzické nasadenie. Neprimeraná záťaž často spojená so stresom môže vyústiť do psychickej a fyzickej vyčerpanosti, straty imunity, duševnej lability, či syndrómu vyhorenia.


Joga predstavuje aktívnu zmysluplnú činnosť, ktorá prináša rovnováhu prostredníctvom usporiadania vedomia. Praktické a zároveň umelecké spôsoby utvárania jogových pozícií - ásan podporujú ľudskú tvorivosť a koncentráciu, rozvoj cítení a zdravé vôľové nasadenie.

Prax jogy vo všeobecnosti podporuje rozvoj duševného života predovšetkým spolupôsobením síl vedomia - myslenia, cítenia a vôle. 

Myslenie a tvorba objektívneho nadhľadu
Myšlienková činnosť predstavuje potenciálne najslobodnejší proces v živote človeka.  Zvýšenie a zameranie pozornosti na okolitý svet a skutočné idey vedie k rozvoju aktívneho a vedomého myšlienkového procesu, ktorého výsledkom je schopnosť tvorby objektívneho nadhľadu a utvárania jasných predstáv

Cítenie a utváranie vzťahu s vonkajším okolím
V bežnom živote sa niekedy duševné prežívanie pohybuje v povrchných pocitoch sympatie alebo antipatie. Pri vedomom rozvinutí cítenia človek nadobúda hlbšie a pravdivejšie dojmy z vnímania svojho okolia, je schopný nadviazania vyváženejšícg medziľudských vzťahov a objektívnejšie sa orientovať vo svojom živote. Rozvinutá schopnosť prispieva k udržiavaniu stredu v rámci rôznych polarít života.

Vôľa a slobodné konanie
Keď človek v živote dlhodobo vykonáva činnosti bez uváženia a súladu s vnútorným presvedčením, môže dochádzať k stavom vyčerpania. V joge sa človek školí v zdravom členení vôle. Na báze konkrétnych predstáv a objektívneho zohľadnenia skutočností bude v konečnom dôsledku aj konanie človeka slobodnejšie a zmysluplnejšie. Vôľa je takto prirodzene posilnená pre slobodné nasadenie v zmysluplných činnostiach a aktivitách.

Primeranou ásanovou praxou dochádza k usporiadaniu vedomia a celkovej rovnováhe. 
Zároveň je prirodzene podporená tvorba životných síl, ako aj duševné a fyzické zdravie.


Joga vo firme, individuálne a skupinové hodiny jogy

Cena dohodou, podľa lokality a veľkosti skupiny

Kontakt: Simona Žiláková - Integral Education - Prajna